+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

JUDr. Henrieta Almášiová

JUDr. Henrieta Almášiová

Koncipient

Kontakty

0905 717 007
almasiova@gracik.sk

Právnické vzdelanie získala na Paneurópskej vysokej škole práva, fakulte práva v Bratislave, kde úspešne v roku 2011 získala titul Mgr.Po zložení rigoróznej skúšky z trestného práva v roku 2012, jej bol udelený titul JUDr. Predtým, ako sa začala venovať advokátskej praxi, získala v oblasti práva skúsenosti v rámci podnikania, kde sa venovala hlavne zmluvnému právu. V súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii JUDr. Gráčika ako advokátsky koncipient. Ovláda maďarský jazyk, nemecký jazyk a anglický jazyk. Zúčastňuje sa na medzinárodných vedeckých konferenciách.

V rámci svojej praxe je najviac činná v oblasti rodinného práva.