+421 903 285 059
  • Slovenčina
  • English

Správne právo

V oblasti správneho práva sú klientom poskytované právne služby najmä v súvislosti s právnou pomocou v priestupkovom konaní a v konaní pred stavebnými úradmi, ako aj v rámci zastupovania klientov v súdnych konaniach začatých na základe žalôb a opravných prostriedkov proti nezákonným rozhodnutiam orgánov verejnej správy.